54Power

勇闖魔術篇 (全)

.....

辭典查出封神演義 第六十七回 姜子牙金台拜將 67-2

金台拜將若飛仙,斗大黃金肘後懸;夢入熊羆方實地,年登耄耋始朝天。延綿周室承先業,樹列齊封啟後賢;福壽兩端人罕及,帝王師相古今傳。話說子牙見捉了洪錦,料知龍吉公主成功,將洪錦放下丹墀。少時,龍吉公主進相府,子牙欠身謝曰:“今日公主成莫大之功,皆是社稷生民之福。”公主曰:“自下高山,未與丞相成尺寸之功;今日捉了洪錦,但憑丞...

Mobile 行動版