54Power

會話練習800題

.....

辭典查出三國演義 第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾 51-3

大兵將至彝陵,瑜問:"誰可突圍而入,以救甘寧?"周泰願往,即時綽刀縱馬,直殺入曹軍之中,徑到城下。甘寧望見周泰至,自出城迎之。泰言:"都督自提兵至。"寧傳令教軍士嚴裝飽食,準備內應。卻說曹洪、曹純、牛金聞周瑜兵將至,先使人往南郡報知曹仁,一面分兵拒敵。及吳兵至,曹兵迎之。比及交鋒,甘寧、周泰分兩路殺出,曹兵大亂,吳兵四...

Mobile 行動版